English 中文版
产品中心
您的位置:首页 > 产品中心 > 体能训练产品 > 体能评估设备 > 专业便携式无线训练测评计时系统

专业便携式无线训练测评计时系统

 专业便携式无线训练测评计时系统
witty

2. 产品相关视频推荐

 
2.1 体能训练、柔韧性、耐力、军训等专业测评和测试系统
 
witty中国总代
 
2.2 短跑、折返跑、俯卧撑、仰卧起坐、引体向上等计时和计数系统

witty

3. 测试项目举例

3.1 俯卧撑
3.2 短跑
witty witty
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  点击这里给我发消息