English 中文版
产品中心
您的位置:首页 > 产品中心 > 运动性治疗工具 > 平衡训练工具 > 双向、多向训练板

双向、多向训练板

赛乐双向训练板和赛乐多向训练板将完美防滑底座设计与感觉刺激结合起来,为平衡训练提供新的难度级别。双向训练板可向前后运动,而多向训练板的圆形凸起底面可向各个方向运动。两者均由轻型塑料制成。

 

双向板.jpg

------------------------------------------------------------------------------------------

  赛乐双向平衡板--面板约 34cm x 34cm   


 

多向板.jpg

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  赛乐多向平衡板--面板直径约 41cm    

  点击这里给我发消息